Wolfgang Dietrich

Lärarprisen 2000

Motivering

"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande