Vivianne Jonsson

Lärarprisen 1995

Motivering

"för hennes engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande