Ulla Dellien

Filbornaskolan, Helsingborg

Lärarprisen 2004

Motivering

"för hennes engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande