Akademien belönar lärare i naturvetenskap

Fem lärare från Helsingborg, Halmstad, Stockholm och Göteborg, belönas med 2004 års Ingvar Lindqvistpriser i matematik, fysik, kemi och biologi. Varje pris uppgår till sammanlagt 45.000 kr.

De fem belönade lärarna är:

Ulla Dellien, Filbornaskolan, Helsingborg (matematik),
Therese Karlsson och Malin Lindwall, Trönningeskolan, Halmstad (fysik),
Pär Wohlin, Internationella Gymnasiet, Stockholm (kemi), och
Bo Widerberg, Polhemsgymnasiet, Göteborg (biologi).

De belönas ”för entusiasm, nya idéer och engagerat arbete som väcker elevernas intresse för fysik, kemi, biologi och matematik”.

Pristagarna inbjuds som Vetenskapsakademiens gäster under några dagar i början av april. Höjdpunkten under dessa dagar blir prisutdelningen under akademiens högtidssammankomst den 31 mars. Den 29 mars genomförs också en lärardag på Vetenskapsakademien där ledamöter och forskare knutna till akademien föreläser, pristagarnas arbeten presenteras närmare och publiken får ta del av föreläsningar om universum och livets uppkomst.

Prissumman uppgår till 25.000 kr per pris. Respektive skola får dessutom dels 10.000 kr till naturvetenskapliga aktiviteter, dels 10.000 kr till sitt bibliotek för inköp av litteratur inom matematik samt de naturvetenskapliga ämnena. Årets pris har möjliggjorts genom stöd från Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse.

Vetenskapsakademien vill genom sitt lärarpris visa Sveriges lärare i naturvetenskap och matematik sin uppskattning. Akademien vill samtidigt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets utveckling. Pristagarna är nominerade av kolleger, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av akademiens kommitté för vetenskap och skola, valts av akademiens ledamöter.

Ingvar Lindqvistpriset har fått sitt namn efter professor Ingvar Lindqvist, som under åren 1988-91 var akademiens preses. Han tog initiativ till en rad akademiaktiviteter, som alla visar på lärarnas viktiga roll i samhället. Priset utdelades första gången 1991.