Ulf Bengtsson

Lärarprisen 1995

Motivering

"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande