Torgny Holmvall

Lärarprisen 1993

Motivering

"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande