Kungl. Vetenskapsakademiens Ingvar Lindqvistpris 1993, Entusiasmerande undervisning belönas

Entusiasmerande gymnasielärare som väcker elevers intresse för fysik, kemi och biologi belönas av Vetenskapsakademien med Ingvar Lindqvistpris.

Guldkantade dagar tillsammans med årets Nobelpristagare, en studieresa och 10 000 kr till skolan väntar årets tre pristagare Birgitta Lindh från Blackebergs gymnasium, Christer Engström från Tumba gymnasium och Torgny Holmvall från Skärholmens gymnasium.

Birgitta Lindh är eldsjälen som får eleverna att tycka att kemi är så roligt att ovanligt många av dem fortsätter som kemistuderande vid universitetet. Hennes engagemang och hennes idoga strävan att förnya kemiundervisningen och hennes aktiva insatser inom lärarfortbildningen vill akademien uppmärksamma.

Christer Engström för sin strävan att göra kemiämnet vardagsnära. Med exempel ur tonåringarnas egen erfarenhetsvärld visar han på hur viktigt det är med goda kunskaper i kemi för samhället och livet i stort. Hans insatser har ökat intresset för kemi inte minst bland flickor och hans pedagogik har inspirerat andra lärare till liknande förnyelse.

Torny Holmvall drivs också av en övertygelse att undervisningen skall vara elevaktiv och att experiment är av central betydelse. Holmvall har med obändig entusiasm startat en fältstation vid Ängsholmen i Stockholms skärgård. Dit kan elever komma och med kemins metoder undersöka olika faktorer i miljön. Nu har han fått till stånd ett rörligt laboratorium, en sk ekobuss, som ger honom och hans storstadselever stor aktionsradie i deras naturundersökningar.

Prisutdelningen äger rum den 7 december 1992 kl 16.15 på Vetenskapsakademien i samband med dess mottagning för 1993 års Nobelpristagare. Pristagarna får dessutom vara med på nobelmottagningar, föreläsningar och studiebesök förutom Nobelprisutdelning och bankett.

Vetenskapsakademiens lärarpris kallas Ingvar Lindqvists pris efter professor Ingvar Lindqvist,som under åren 1988 – 1991 var akademiens preses, alltså dess främste företrädare. Ingvar Lindqvist tog initiativ till en rad akademiaktiviteter, som alla skall visa på lärarnas viktiga roll i samhället. Genom lärardagar och lärarpris vill akademien stimulera lärarna i deras gärning. Ingvar Lindqvist avled i maj 1991, men den vilja han väckte att uppmuntra Lärarna lever vidare.