Torbjörn Geivall

Europaskolan i Strängnäs

Lärarprisen 2003

Motivering

"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande