Vetenskapsakademien belönar fyra framstående lärare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Ingvar Lindqvistprisen 2003 till Lena Gisslén, Lillhagaskolan, Nykvarn (matematik), Torbjörn Geivall, Europaskolan i Strängnäs (fysik), Monika Larsson, Södra Latins gymnasium, Stockholm (kemi) och

Ingela Härnulv, S:t Botvids gymnasium, Norsborg (biologi) ”för deras engagerande och inspirerande insatser som lärare”

Måndagen den 31 mars kommer fyra framstående lärare inom naturvetenskap och matematik att ta emot Ingvar Lindqvistprisen 2003 ur H.M. Konungens hand. Lärarna får prisen för att de med stort engagemang utvecklar undervisningen och inspirerar sina elever.

Vetenskapsakademien vill på detta sätt visa lärarkåren sin uppskattning och betona hur betydelsefull den är för Sveriges framtid.

Förutom ett personligt pris på 25 000 kr får också lärarnas skolor 10 000 kr till naturvetenskapliga aktiviteter och 10 000 kr till biblioteken för inköp av litteratur inom naturvetenskap och matematik. Pristagarna bjuds dessutom på några dagar i Stockholm med många arrangemang i samband med prisutdelningen.

Pristagarna har nominerats av föräldrar, elever, kolleger och rektorer på Sveriges högstadieskolor och gymnasier. Efter beredning av akademiens kommitté för vetenskap och skola har de valts av akademiens ledamöter.

Lärarprisen har fått sitt namn efter professor Ingvar Lindqvist som var akademiens preses under åren 1988-91. Hans starka engagemang i skolfrågor resulterade i flera verksamheter inom akademien. Prisen har utdelats sedan 1991.

Se nedan för mer information om pristagarna.