Ola Sjödin

Lärarprisen 2002

Motivering

"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande