Lärare som sprider entusiasm för naturvetenskap

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela 2002 års Ingvar Lindqvistpriser till fyra framstående lärare.

Britta Johansson, Bladins skola, Malmö (kemi)
Ola Sjödin, Porsnässkolan, Norrfjärden, Piteå (biologi)
Per Malmström, Östrabogymnasiet, Uddevalla (fysik)
Ulf Rydmark, Fredrika Bremergymnasiet, Haninge, Stockholm (matematik)

De fyra lärarna får priserna
”För entusiasm, nya idéer och engagerat arbete som väcker elevernas intresse för fysik, kemi, biologi och matematik”

Pristagarna inbjuds som Vetenskapsakademiens gäster under några dagar i början av april. Höjdpunkten under dessa dagar blir akademiens högtidssammankomst den 5 april, då preses Janne Carlsson delar ut priserna. Den 8 april genomförs också en lärardag på Vetenskapsakademien där ledamöter ur akademien föreläser, pristagarnas arbeten presenteras närmare och publiken får ta del av de senaste forskningsrönen inom de molekylära vetenskaperna.

Varje pristagare får ett personligt pris på 25 000 kr. Respektive skola får dessutom dels 10 000 kr till naturvetenskapliga aktiviteter, dels 10 000 kr till sitt bibliotek för inköp av litteratur inom matematik samt de naturvetenskapliga ämnena. Årets pris har möjliggjorts genom stöd från Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse.

Vetenskapsakademien vill genom sitt lärarpris visa Sveriges lärare i naturvetenskap och matematik sin uppskattning. Akademien vill samtidigt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets utveckling. Pristagarna är nominerade av kolleger, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av Kommittén för Vetenskap och Skola, valts av akademiens ledamöter.

Lärarpriset har fått sitt namn efter professor Ingvar Lindqvist, som under åren 1988-91 var akademiens preses. Han tog initiativ till en rad akademiaktiviteter, som alla visar på lärarnas viktiga roll i samhället. Priset utdelades första gången 1991.

INGVAR LINDQVISTPRISEN 2002

Britta Johansson – kemi
Britta Johansson är gymnasielärare i bl.a. kemi vid Bladins skola i Malmö. Skolan är speciell genom att den spänner från förskola till gymnasium. Britta Johansson har en förmåga att entusiasmera sina elever och att skapa ett gediget intresse för kemiämnet. Hon kan också framställa svåra sammanhang på ett tydligt och lättbegripligt sätt. Förutom sin ordinarie undervisning för gymnasieelever driver Britta Johansson vad hon kallar kemins dag, vilken vänder sig till barn i åldern 6-9 år. Gymnasieelever har ansvar för planeringen och genomförandet av programmet som innehåller laborationer och underhållande kemishow. Detta har bidragit till att öka intresset för kemiämnet bland elever i alla åldrar på skolan.
Adress: Bladins skola, Box 20093, 200 74 Malmö
Tel. 040-30 08 85, fax 040-91 08 85

Ola Sjödin – biologi
Ola Sjödin, högstadielärare i Porsnässkolan, Piteå, får Ingvar Lindqvistpriset för sina pedagogiska insatser inom biologiämnet. Det av honom utvecklade ”Biolabbet” omfattar dels ett minizoo, men också seminarieverksamhet (Biologins dag) med workshops för biologiintresserade elever och lärare från alla högstadieskolor i kommunen. Verksamheten engagerar även gymnasieskolan, lärarhögskolan (Luleå) och Umeå universitet. Han har skapat och utvecklat ”Cellsystemet”, en flexibel, individanpassad undervisningsmodell som möjliggör för eleven att stegvis och i sin egen takt tillgodogöra sig väl definierade kunskapsområden. Sjödin är slutligen drivande bakom införandet av EGON, ”elevens egen onsdag” när eleverna bestämmer sina egna scheman. Projektets stora framgång bygger på uppslutning av samtliga skolans 30 lärare.
Adress: Porsnässkolan, Box 7, 945 21 Norrfjärden
Tel. 0911-20 04 22, fax 0911-20 91 96

Per Malmström – fysik
Per Malmström, gymnasielärare vid Östrabogymnasiet i Uddevalla, har en enastående pedagogisk skicklighet och stort engagemang i fysikundervisningen. Genom enkla experiment belyses fysikens fundamentala lagar och inslag ur idéhistorien bidrar till variationen och mångfalden. Han har spelat en viktig roll i att få fram elever, som under en följd av år fått fina placeringar i skolornas fysiktävling. Senast vann Östrabogymnasiet lagpriset i fysiktävlingen. Han inbjuder också forskare till skolan, vilket elever och kolleger har både nytta och glädje av. Dessutom genomför han ofta studiebesök på laboratorier och museer i Stockholm.
Adress: Östrabogymnasiet, 451 81 Uddevalla
Tel. 0522-969 11, fax 0522-976 53

Ulf Rydmark – matematik
Ulf Rydmark, som är verksam vid Fredrika Bremergymnasiet i Haninge, har entusiasmerat sina elever för matematik och fört många av dem långt utöver gymnasiets kunskapskrav. Han håller varje år en universitetsförberedande kurs i matematik för intresserade elever vilken blivit mycket uppskattad. Rydmark anammade tidigt datorernas möjligheter i matematikundervisningen. Han engagerar sig både för ämnet i sig och för eleverna som personer. Han har nominerats av inte mindre än 27 före detta elever, vars vidare studier och yrkesinriktning har påverkats av hans stimulerande undervisning.
Adress: Fredrika Bremergymnasiet, 136 81 Haninge
Tel. 08-606 70 00, fax 08-606 70 21