Monika Larsson

Södra Latins gymnasium, Stockholm

Lärarprisen 2003

Motivering

"för hennes engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande