Lligo Matson

Renforsskolan, Vindeln

Lärarprisen 2019

Motivering

”för framgångsrik användning av formativ bedömning i matematikundervisningen och för att han med tilltro till elevernas kapacitet utmanar och stöttar alla i sitt mångkulturella klassrum”

Pressmeddelande