Fyra av de bästa lärarna får pris av Vetenskapsakademien

I ett klassrum i Uppsala lär sig barnen hållfasthet genom att bygga broar, i Lund analyseras innehållet i schampo, i Strängnäs förvandlas varje fysiklektion till en spännande utmaning och i Vindeln briljerar även de nyanlända eleverna i matematik. Fyra särskilt engagerade och kunniga lärare i matematik och naturvetenskap får nu 2019 års lärarpris av Kungl. Vetenskapsakademien.

Vetenskapsakademien delar varje år ut fyra pris till lärare i några av ämnena matematik, fysik, kemi, biologi, naturvetenskap och NO (Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne). Lärarna nomineras av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever, och väljs av Akademiens ledamöter. Tanken är att visa lärarna uppskattning och lyfta fram deras viktiga roll i samhället. Senare i vår bjuds pristagarna in till en högtidlig prisceremoni där de får ta emot utmärkelsen i närvaro av kungaparet.

Kemi

Camilla Christensson, lektor i naturvetenskaplig specialisering vid Katedralskolan. Foto: Privat

Camilla Christensson, lärare vid Katedralskolan i Lund, får priset i kemi ”för sin kontextbaserade kemiundervisning med stark anknytning i vardagsfenomen. Camilla Christensson är en lärare med lång erfarenhet, djup kunskap och i ständig utveckling genom sina forskningssamarbeten”.

Om Camilla Christensson sägs det att hon entusiasmerar och inspirerar sina elever genom att låta dem analysera schampo och solkräm eller fundera över borttagning av fläckar. Hon berättar gärna om sina erfarenheter från läkemedelsindustrin och brinner för frågor som rör pedagogisk utveckling.

– Jag ser som min viktigaste uppgift att få eleverna att tycka att undervisningen i kemi är meningsfull, intressant och relevant för dem och det gör jag genom att sätta in den i ett vardagssammanhang. De ska se att kemi finns överallt runt omkring dem, säger Camilla Christensson, smått chockad efter att ha fått besked om att hon är en av årets lärarpristagare:

– Det var väldigt överraskande och omtumlande eftersom jag inte hade någon aning om att jag var nominerad.

Kontakt:
Camilla Christensson
camilla.christensson@lund.se

Matematik

Lligo Matson, högstadielärare vid Renforsskolan i Vindeln. Foto: Privat

Lligo Matson, lärare vid Renforsskolan, Vindeln utanför Umeå får priset i matematik ”för framgångsrik användning av formativ bedömning i matematikundervisningen och för att han med tilltro till elevernas kapacitet utmanar och stöttar alla i sitt mångkulturella klassrum”.

Om Lligo Matson säger kollegorna att ingenting egentligen varit sig likt sedan han kom till Renforsskolan och att det är svårt att förstå hur han bär sig åt. De påpekar särskilt hans förmåga att få alla med sig, inte minst de nyanlända eleverna som redan från första dagen i svensk skola kan börja med undervisning i matematik och NO-ämnen.

– Att få lärarpriset känns fantastiskt roligt och hedrande och som ett kvitto på det arbete man lägger ner. För mig är det viktigaste att eleverna ska känna sig sedda och hörda och att undervisningen ska nå fram till alla i rummet. Med hjälp av de formativa bedömningsmetoderna, som tydliggör vart vi är på väg och var eleverna befinner sig på den vägen, får vi en oerhört mycket bättre skola än tidigare.

Kontakt:
Lligo Matson
lligo.matson@sorsele.se

Naturorientering

Anna-Lena Ekström, lärare vid Vänge skola utanför Uppsala. Foto: Collage-foto

Anna-Lena Ekström, lärare vid Vänge skola i Uppsala, får priset i NO ”för sitt sätt att inspirera till glädje och lärande för alla elever genom att använda aktuella projekt och kooperativt lärande i NO-undervisningen”.

I Anna-Lena Ekströms klassrum bygger eleverna broar med hjälp av stickor, tråd och limpistol. De öppnar en sjukvårdsavdelning och blir inbjudna på detektivkonvent. Hon beskrivs som en inspirerande lärare som bedriver ämnesövergripande undervisning. Arbetet sker i projektform och det kooperativa lärandet innebär att eleverna får vara aktiva och samarbeta med varandra.

– Jag är så oerhört glad, stolt och tacksam över att få det här priset. Det känns ärofullt och som en jättebedrift efter att ha arbetat som lärare i 40 år. Det viktigaste som lärare tycker jag är att sprida glädje och visa att man själv tycker det man gör är roligt. Jag vill att glädjen ska smitta av sig på mina elever och ofta fungerar det precis så.

Kontakt:
Anna-Lena Ekström
anna-lena.ekstrom@uppsala.se

Fysik

Erik Waltersson är gymnasielärare i fysik vid Europaskolan i Strängnäs. Foto: Express-bild

Erik Waltersson, lärare vid Europaskolan i Strängnäs, får priset i fysik ”för sitt pedagogiskt trygga sätt att med erfarenhet, kontakter och djupa ämneskunskaper i fysikundervisningen inspirera alla sina studenter till individuellt extraordinära resultat”.

Kollegorna menar att eleverna rycks med av Erik Walterssons brinnande intresse för de ämnen han undervisar i. Han vänder ut och in på sig själv för att uppmuntra deras nyfikenhet och få dem att förstå. Erik Waltersson har även disputerat i fysik och bedrivit egen forskning vilket kommer till stor nytta.

– Det var tack vare doktorandutbildningen som jag förstod att det var undervisning jag skulle syssla med. Det personliga mötet med eleven är det jag tycker är allra roligast. Som lärare är det viktigt att komma ihåg hur det var att vara elev. Fysik är ett helt nytt ämne för gymnasieeleverna och det gäller att acceptera och respektera att det tar tid att komma in i tänket.

Kontakt:
Erik Waltersson
erik.waltersson@europaskolan.se

FAKTA

Lärarpristagarna får 50 000 kronor vardera. Lärarnas respektive skolor får dessutom 20 000 kronor till naturvetenskapliga aktiviteter och inköp till skolbiblioteket. Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Det har utdelats sedan 1991 och har fått sitt namn efter Akademiens tidigare preses, Ingvar Lindqvist, (1921–1991), som tog flera initiativ för att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.

Kontakt:
Prof. Kerstin Sahlin
Ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor
070-425 07 98
kerstin.sahlin@fek.uu.se

Presskontakt:
Eva Nevelius
Pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien
070-878 67 63
eva.nevelius@kva.se