Lars-Göran Johansson

Lärarprisen 1991

Motivering

"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande