Jenny Wickholm

Sigfridsborgs skola, Nacka

Lärarprisen 2016

Motivering

”för sin undervisning som med utgångspunkt från glädje och vetgirighet med hjälp av modern teknik gör NO konkret och lättbegriplig”

Pressmeddelande