Årets lärarpris tilldelas fyra eldsjälar

Kungl. Vetenskapsakademien har tagit beslut om utdelning av Beijerstiftelsens lärarpris till Ingvars Lindqvists minne år 2016 i matematik, fysik, kemi och biologi, samt NO ”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”.

Prissumman om 280 000 kronor fördelas enligt följande: 50 000 kronor per prisområde till pristagarna samt 20 000 kronor till respektive skola varav 10 000 kronor ska gå till naturvetenskapliga aktiviteter och 10 000 kronor till biblioteket för inköp av litteratur inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Prisutdelningen sker vid akademiens högtidssammankomst den 31 mars.

Årets pristagare

Aladdin Pramanik, matematik, International IT College of Sweden i Stockholm, ”för sin undervisning i matematik där han skickligt använder naturvetenskapliga tillämpningar och med stort engagemang arbetar för att alla elever ska förstå matematik”,

Jenny Jansson, fysik, Kyrkskolan i Ludvika, ”för sin undervisning i fysik där universum, det omgivande samhället, forskning och nöjesfält blir en del av undervisningen i det egna klassrummet”,

Magnus Ehinger, kemi och biologi, Polhemskolan i Lund, ”för sin undervisning som tar utgångspunkt i egenproducerade entusiasmerande genomgångar via egen webbplats och YouTube som stöd för laborationer, exempel och övningar”,

Jenny Wickholm, NO, Sigfridsborgs skola i Nacka, ”för sin undervisning som med utgångspunkt från glädje och vetgirighet med hjälp av modern teknik gör NO konkret och lättbegriplig”.

Pristagarna har meddelats och en av dem säger:
”Jag är glad och tacksam”, säger Jenny Jansson i Ludvika. ”Jag har det bra som lärare som haft bra chefer och bra elever som gör det möjligt för mig att arbeta och utvecklas i mitt arbete som lärare.”

Pristagarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av akademiens kommitté för skolfrågor, valts av akademiens ledamöter.

Om priset

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse.  Ingvar Lindqvist var Akademiens preses 1987-1991 och tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.

 

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Kontakt

HANS REUTERSKIÖLD
Pressansvarig/Press Officer
Tel +46 8 673 95 44
Mobil +46 70 673 96 50
Mail: hans.reuterskiold@kva.se