Jenny Jansson

Kyrkskolan, Ludvika

Lärarprisen 2016

Motivering

”för sin undervisning i fysik där universum, det omgivande samhället, forskning och nöjesfält blir en del av undervisningen i det egna klassrummet”

Pressmeddelande