Jean-Pierre Leibig

Lärarprisen 1994

Motivering

"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande