Kungl. Vetenskapsakademiens Ingvar Lindqvistpris 1994

Några av Sveriges bästa lärare belönas med guldkantade dagar i samband med Nobelprisutdelningen,en studieresa för 25 000 kr och 10 000 kr till sin skola

Att vara en intressant och entusiasmerande lärare är att fängsla i stort sett samma publik ca 20 timmar i veckan termin efter termin med en pjäs, där budskapet alltid måste ”gå hem”. Det krävs oerhört mycket av en lärare för att publiken inte skall tröttna. Vetenskapsakademien vill tacka och uppmuntra lärare, som genom sin entusiasm, sina nya idéer och sitt hårda arbete väcker elevers intresse för matematik, fysik, kemi och biologi. Akademien utdelar därför årligen tre Ingvar Lindqvistpris.

1994 års Ingvar Lindqvistpris har tilldelats:
Roland Jönsson
vid Tunnbyskolans högstadium i Bromölla
Jean-Pierre Leibig vid Fredrika Bremergymnasiet i Haninge
Christer Gruvberg och Felix Schultze vid Kattegattsgymnasiet i Halmstad

Roland Jönsson är lärare i matematik, fysik, kemi och teknik vid Tunnbyskolans högstadium i Bromölla. Han har genom sitt engagemang lyckats intressera eleverna för teknik och teknikens roll i samhället. Han organiserar bl a sommarkurser med temat ”Flickor och Teknik” för att få flickor att inse att de utan svårigheter kan lära sig praktiska moment inom tekniken. Jönssons elever har fått flera pris i de riksomfattande Finn Upptävlingarna för ungdomar.

Jean-Pierre Leibig vid Fredrika Bremergymnasiet i Haninge arbetar ständigt med att förnya undervisningen i matematik, fysik och tekniska ämnen i takt med den snabba tekniska utvecklingen. Han utformar avancerade, intresseväckande laborationer och förslag till specialarbeten. Leibigs engagemang i sina elever, i synnerhet de med särskilda svårigheter, har givit anmärkningsvärt goda studieresultat. Hans förmedlar gärna sina erfarenheter till kollegor  och påverkar därmed positivt annan undervisning i skolan. Hans samarbete med högskolevärlden och dess forskning har skapat intresse hos eleverna för fortsatta studier.

Christer Gruvberg och Felix Schultze har som lärarlag introducerat och spridit kunskap om nya metoder i problemlösningsteknik och mikroskalelaborationer både bland elever och kollegor. Med den individualiserade undervisning som dessa metoder innebär har de lyckats få annars svagpresterande elever att intressera sig för studiearbetet. Mikroskalelaborationerna är skonsamma för miljön och kostnaderna för material reduceras avsevärt. Mikroskaletekniken har väckt så stort intresse att Gruvberg och Schultze årligen leder fortbildningsdagar för kemilärare.

Prisutdelningen äger rum den 7 december kl 16.15 på Vetenskapsakademien i  samband med en mottagning för 1994 års Nobelpristagare.
 
Vetenskapsakademiens lärarpris har fått sitt namn efter professor Ingvar Lindqvist, som under åren 1988-91 var akademiens preses. Han to initiativ till en rad akademiaktiviteter, som alla skall visa på lärarnas viktiga roll i samhället. Ingvar Lindqvist avled 1991, men den vilja han väckte att uppmuntra lärarna lever vidare.