Conny Modig

Västerhöjdsgymnasiet, Skövde

Lärarprisen 2008

Motivering

”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för matematik, fysik, kemi och biologi har ökat”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information