Ingvar Lindqvistprisen 2008

Fem lärare från Stockholm, Skövde, Sundsvall och Sandviken får årets lärarpris för sina engagerade insatser i matematik, fysik, kemi och biologi. Prissumman är på 25.000 kr per prisområde och 20.000 kr till respektive skola.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela 2008 års Ingvar Lindqvistpriser till:

Kristina Strömbäck och
Ann-Charlotte Wallgren, Ärvingeskolan, Stockholm (matematik),
Conny Modig, Västerhöjdsgymnasiet, Skövde (fysik),
Katarina Nordström, Skvaderns gymnasieskola, Sundsvall (kemi), och
Erik Troeng, Bessemergymnasiet, Sandviken (biologi),

”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för matematik, fysik, kemi och biologi har ökat”.

Vetenskapsakademiens stora pris till lärare som inspirerar
Vetenskapsakademien vill genom sitt lärarpris visa Sveriges lärare i naturvetenskap och matematik sin uppskattning. Akademien vill samtidigt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets utveckling. Pristagarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av akademiens kommitté för vetenskap och skola, valts av akademiens ledamöter.

Pristagarna inbjuds som Vetenskapsakademiens gäster under några dagar i slutet av mars. Höjdpunkten under dessa dagar blir prisutdelningen i närvaro av kungaparet vid akademiens högtidssammankomst den 31 mars.

Prissumman uppgår till 25.000 kr per prisområde. Respektive skola får dessutom dels 10.000 kr till naturvetenskapliga aktiviteter, dels 10 000 kr till sitt bibliotek för inköp av litteratur inom matematik samt de naturvetenskapliga ämnena. Årets pris har möjliggjorts genom stöd från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.
________________________

Prissumma
25.000 kr per prisområde till pristagarna samt 20.000 kr till respektive skola. Priserna delas ut 31 mars i närvaro av kungaparet under Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst.

SVT-projekt
Lärarnas roll har blivit allt viktigare, vilket får utrymme inte minst i medierna. SVT har denna vecka börjat sända en serie om svensk skolundervisning (Klass 9A, TV1 tisdagar 21:30) där två Ingvar Lindqvistpristagare deltar. Dessa är Stavros Louca (matematik och fysik) och Magnus Helldén (biologi och kemi). Båda fick Ingvar Lindqvistpriset 2006.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Av hävd tar akademien särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik.