Cecilia Christiansen

Lärarprisen 2000

Motivering

"för hennes engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande