Britta Johansson

Lärarprisen 2002

Motivering

"för hennes engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande