Birgitta Lindh

Lärarprisen 1993

Motivering

"för hennes engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande