Bengt Edvinsson

Fredriksdalsskolan, Lidköping

Lärarprisen 2007

Motivering

”för entusiasm, nya idéer och engagerat arbete som väcker elevernas intresse för fysik, kemi, biologi och matematik”

Pressmeddelande