Ingvar Lindqvistprisen 2007: Vetenskapsakademiens stora pris till lärare som inspirerar

Fyra lärare från Lidköping, Malmö och Göteborg får årets stora lärarpris för sina engagerade insatser i matematik, fysik, kemi och biologi. Prissumman är på 25.000 kr personligen och 20.000 kr till respektive skola.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela 2007 års Ingvar Lindqvistpriser till:

Bengt Edvinsson, Fredriksdalsskolan, Lidköping (matematik),
Per Andersson, Pauli Gymnasium, Malmö (fysik),
Ola Nordqvist, Polhemsgymnasiet, Göteborg (kemi) och
Lena Lundquist, Malmö Borgarskola, Malmö (biologi)

”för entusiasm, nya idéer och engagerat arbete som väcker elevernas intresse för fysik, kemi, biologi och matematik”.

Vetenskapsakademien vill genom sitt lärarpris visa Sveriges lärare i naturvetenskap och matematik sin uppskattning. Akademien vill samtidigt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets utveckling. Pristagarna är nominerade av elever, kollegor, rektorer eller föräldrar och har, efter beredning av akademiens kommitté för vetenskap och skola, valts av akademiens ledamöter.

Pristagarna inbjuds som Vetenskapsakademiens gäster under några dagar i slutet av mars. Höjdpunkten under dessa dagar blir prisutdelningen vid akademiens högtidssammankomst den 31 mars.

Prissumman uppgår till 25 000 kr per pristagare. Respektive skola får dessutom dels 10 000 kr till naturvetenskapliga aktiviteter, dels 10 000 kr till sitt bibliotek för inköp av litteratur inom matematik samt de naturvetenskapliga ämnena. Årets pris har möjliggjorts genom stöd från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.