Anna-Lena Ekström

Vänge skola, Uppsala

Lärarprisen 2019

Motivering

”för sitt sätt att inspirera till glädje och lärande för alla elever genom att använda aktuella projekt och kooperativt lärande i NO-undervisningen”

Pressmeddelande