Andreas Ehn

Lärarprisen 1992

Motivering

"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande