Wolfgang Dietrich

Ingvar Lindqvistprisen 2000

Motivering
"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"
Pressmeddelande