Vivianne Jonsson

Ingvar Lindqvistprisen 1995

Motivering
"för hennes engagerande och inspirerande insatser som lärare"
Pressmeddelande