Vivianne Jonsson

Ingvar Lindqvistprisen 1995

Motivering

"för hennes engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande