Vera Lundström

Umeå elitidrottsgymnasium, Umeå

Ingvar Lindqvistprisen 2024

Motivering

”för att hon i sin undervisning framgångsrikt kombinerar höga förväntningar med uppmuntran så att elevernas självförtroende och förmågor stärks, och för att hon engagerar eleverna i intresseväckande problemlösning, ibland i samverkan med elever från annat land”

Pressmeddelande