Tore Ellingsen

Handelshögskolan i Stockholm

Söderbergska priset - Ekonomiska vetenskaper 2015

Motivering
”för sina gemensamma och inflytelserika arbeten inom området beteendeekonomi”.
Pressmeddelande