Tore Ellingsen

Handelshögskolan i Stockholm

Söderbergska priset - Rättsvetenskap 2015

Motivering

”för sina gemensamma och inflytelserika arbeten inom området beteendeekonomi”.

Pressmeddelande