Söderbergska priset

Det Söderbergska priset instiftades av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. Åren 1987–2015 tilldelades det vartannat år till framstående forskare inom ekonomi eller rättsvetenskap genom Kungl. Vetenskapsakademien och vartannat år inom medicin genom Svenska Läkaresällskapet. Priset inom ekonomi eller rättsvetenskap är för tillfället vilande medan priset i medicin har fortsatt att utdelas.

Om Torsten och Ragnar Söderberg

Torsten och Ragnar Söderberg var söner till generalkonsuln Olof A Söderberg och hans hustru Otilia, född Herzog.

Torsten, född 1894, var jur kand, generalkonsul för Rumänien och chef för familjeföretaget Söderberg & Haaks verksamhet i Göteborg. Dessutom var han bland annat ordförande i Göteborgs Köpmansförening samt vice ordförande i Göteborgs Handelskammare och Hamnstyrelse. Han avled år 1960.

Ragnar, född 1900, var diplomerad från Handelshögskolan i Stockholm och sedermera ekonomie doktor h.c. Liksom sin far var han generalkonsul för Norge. Dessutom var han bland annat ordförande i Söderberg & Haak, Ratos, Holmens bruk, Bulten Kanthal, Electrolux, Esselte och Skandia samt vice ordförande i Asea och Stockholms Enskilda Bank. Han avled 1974.

Bröderna grundade Förvaltnings AB Ratos. Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse bildades 1960, varvid donationshandlingarna undertecknades förutom av de två bröderna även av Torstens hustru Wanja, född Aminoff, samt donatorernas barn.

Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse

Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- och studieverksamhet företrädesvis inom de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena.

Mer information

Torsten Söderbergs stiftelse
Ragnar Söderbergs stiftelse