Torbjörn Geivall

Europaskolan i Strängnäs

Ingvar Lindqvistprisen 2003

Motivering
"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"
Pressmeddelande