Thomas Helleday

Karolinska Institutet

Göran Gustafssonprisen - Medicin 2013

Motivering
”för sitt imponerande arbete med att ta fram nya cancerläkemedel inriktade på defekta DNA-reparationsmekanismer i cancerceller”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information