Göran Gustafssonprisen 2013 – några av Sveriges främsta unga forskare belönas

Göran Gustafssonprisen hör till de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. Årets fem pristagare delar på nästan 24 miljoner kronor och belönas för sin forskning om stokastiska optimeringsproblem, snabbare och mindre elektronik, sätt att bekämpa sjukdomsframkallande bakterier, skräddarsydda behandlingar och målsökande substanser som kan bota cancer.

2013 års Göran Gustafssonpriser tilldelas inom:

Matematik

till Johan Wästlund, docent i matematik, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet,

”för hans uppmärksammade bidrag till teorin för stokastiska optimeringsproblem, särskilt vad
gäller handelsresandeproblemet ”.

Fysik

till Mats Fahlman, professor i ytors fysik och kemi, Linköpings universitet,

”för forskning inom enkristallina filmer av organiska halvledare och multilager för tillämpningar inom organisk elektronik och spinntronik”.

Kemi

till Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi, Umeå universitet,

”för hans arbete med utveckling av nya organiska substanser som verktyg för bekämpning av bakteriella infektioner och amyloidsjukdomar”.

Molekylärbiologi

till Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik, Uppsala universitet,

”för sina studier av däggdjurs arvsmassa, vilka lett till identifiering av de delar i arvsmassan som är funktionella”.

Medicin

till Thomas Helleday, professor i translationell medicinsk forskning och kemisk biologi, Karolinska Institutet,

”för sitt imponerande arbete med att ta fram nya cancerläkemedel inriktade på defekta DNA-reparationsmekanismer i cancerceller”.

Prissumma: Varje pristagare får totalt 4,75 miljoner kronor, fördelat på 4,5 Mkr i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 250 000 kronor.

Prisutdelning: fredag 5 april på Vetenskapsakademiens högtidssammankomst i Konserthuset.

Göran Gustafssonprisen utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien, som också delar ut prisen under sin högtidsdag.