Rickard Fors

Södra Latins gymnasium, Stockholm

Ingvar Lindqvistprisen 2023

Motivering

”för att han skapar en utmanande men stödjande miljö som kombinerar kreativ och interaktiv problemlösning i matematik med förståelse för hur matematiken kopplar till samhället och vardagen, och för att han aktivt arbetar för mångfalden på skolan”

Pressmeddelande