Fyra engagerade lärare får Ingvar Lindqvistprisen

Rickard Fors vill få alla att älska matematik, Martin Harari Thuresson utformar uppgifter i ellära utan slut, Jonas Kronkvist låter berättelserna om kemi ta plats i klassrummet och Preeti Gahlawat, har ett miljö- och hållbarhetstänk. Fyra lärare från Stockholm, Göteborg och Helsingborg tilldelas nu Ingvar Lindqvistprisen av Vetenskapsakademien.

För en tid sedan fick årets lärarpristagare ett högtidligt telefonsamtal från ständige sekreteraren Hans Ellegren. Det är Vetenskapsakademien som helhet, samma församling som bland annat fattar beslut om Nobelprisen i fysik och kemi, som utser mottagarna av Ingvar Lindqvistprisen. De tilldelas lärare som med ”entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete” har bidragit till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat.

Rickard Fors, Södra Latins gymnasium, Stockholm

får priset i matematik ”för att han skapar en utmanande men stödjande miljö som kombinerar kreativ och interaktiv problemlösning i matematik med förståelse för hur matematiken kopplar till samhället och vardagen, och för att han aktivt arbetar för mångfalden på skolan”.

Om Rickard Fors sägs det att han skapar en alldeles speciell stämning i klassrummet där det är okej att misslyckas och erkänna att man inte förstår. När det är prov är det fest, då klär han upp sig med fluga och kavaj för att fira möjligheten för eleverna att visa vad de lärt sig.

– Jag älskar mitt ämne och går in med förutsättningen att eleverna antingen redan älskar det också, eller kommer att göra det efter mina lektioner. Om man kan få ett avslappnat och tillåtande klassrumsklimat så kan det kännas bra även de dagar det är lite motigt.

Rickard Fors har också varit en av de drivande i Stockholms Stads Järvaprojekt där målsättningen är att minska segregationen genom att få fler elever från ytterstadsområden att söka sig till gymnasierna i innerstaden. Vid ett par tillfällen förra året fick högstadieelever från Järvaområdet komma på besök till Södra Latin för att testa att vara med på matematiklektionerna.

– Tanken är att de ska få lite självförtroende och känna att de kan söka sig hit om de vill. Om vi får en större blandning av elever på skolan så gynnar det alla.

Kontakt
E-post: rickard.fors@edu.stockholm.se

Martin Harari Thuresson, Lindholmens tekniska gymnasium, Göteborg

får priset i fysik ”för att han byggt upp ett stort material som elever, men också andra lärare, kan ösa ur för att öka sin förståelse kring ellära. Detta material kopplas sedan till praktiska experiment där kunskapen prövas. På detta vis tar han med lärare och elever i en kollegial pedagogisk kompetensutveckling”.

Martin Harari Thuressons undervisning bygger i hög grad på att eleverna ska lära sig genom att själva utföra praktiska laborationer och beräkningar. De får till exempel koppla upp kretsar, mäta på dem och beräkna storheter. Eleverna får också frågor som de först besvarar själva, för att sedan svara på i par. På det sättet stöttar eleverna varandras lärande och får sätta ord på sin förståelse.

– Jag har försökt fokusera på att eleverna inte bara ska göra en uppgift och sedan bli klara, utan de ska faktiskt minnas vad de har gjort också. Därför har många av mina uppgifter inget definitivt slut, säger han.

Han har också utvecklat ett egenbyggt tidssystem där han låter eleverna sköta sin egen närvarorapportering genom att blippa elevkort på en kortläsare. Eftersom många av dem kommer att hamna inom industrin och byggbranschen i framtiden blir tidssystemet ett sätt att förbereda dem för yrkeslivet.

Att en yrkeslärare får Ingvar Lindqvistpriset är mycket ovanligt, något Martin Harari Thuresson tycker känns extra hedrande. Samtidigt är han mån om att lyfta hela arbetslagets insatser.

– Jag jobbar väldigt mycket tillsammans med mina kollegor, vi hjälps hela tiden åt.

Kontakt
E-post: martin.harari.thuresson@educ.goteborg.se
Mobil: 072-317 58 00

Jag har försökt fokusera på att eleverna inte bara ska göra en uppgift och sedan bli klara, utan de ska faktiskt minnas vad de har gjort också. Därför har många av mina uppgifter inget definitivt slut.

Jonas Kronkvist, ProCivitas privata gymnasium, Helsingborg

får priset i kemi ”för att han skapar en miljö där kemi belyses ur många olika perspektiv. Genom att diskutera kemins relevans i samhällsfrågor lämnar hans elever lektionssalen inte bara med mer kemisk kunskap utan även med ett vidgat perspektiv kring samhälle, politik och industri”.

Något av det som eleverna tycks uppskatta mest med Jonas Kronkvist är hans förmåga att berätta en historia. Som historieberättare blandar han det viktiga och aktuella med mer lättviktigt och roligt inom området. Vid genomgångarna använder han sig av en läsplatta som kopplas upp till en skärm så att hela klassen kan se. Efter lektionen sparas sedan materialet i en delad mapp så att det blir enkelt att gå tillbaka och plugga strukturerat.

– Jag vill diskutera med mina elever och jag tycker att lektionerna ska vara levande. Sedan jobbar jag mycket med relationer och att se alla i klassrummet. Redan första dagen med en ny klass försöker jag lära mig namnen på samtliga för att de ska känna att jag tar dem på allvar.

Att få Ingvar Lindqvistpriset känns både overkligt och samtidigt väldigt stort.

– Det finns så otroligt många bra kemilärare där ute men vid 52 års ålder börjar jag känna att jag har rutin på det här. Nu kan jag tillåta mig att tänka att det är roligt att just jag fick det här priset för jag bryr mig verkligen om mitt arbete.

Kontakt
E-post: jonas.kronkvist2@procivitas.se
Mobil: 070-290 46 91

Preeti Gahlawat, Rödabergsskolan, grundskola, Stockholm

får priset i NO ”för att hon med sin förmåga att lyssna in och skapa bra relationer med både elever och kollegor alltid hittar nya ämnesövergripande projekt som skapar intresse, nyfikenhet och en kreativitet som utvecklar undervisningen på skolan. På så vis får alla elever en chans att uppnå sitt bästa jag och utvecklas inom ämnet men även som människor”.

Preeti Gahlawat har undervisat i 19 år i tre olika länder: Indien, Japan och Sverige. Hennes undervisning präglas av ett miljö- och hållbarhetstänk och ett stort mått av uppfinningsrikedom. Den ena dagen låter hon eleverna konstruera instrument av material från återvinningen för att få förståelse för hur resonans fungerar och hur ljud fortplantar sig. En annan gång uppmanar hon barnen att ta reda på hur mycket mat som slängs varje dag i matsalen.

Själv tror hon att hemligheten med hennes pedagogik ligger i att hon får eleverna att engagera sig och kunna relatera till det de lärt sig.

– Jag tycker inte om att lära ut från böcker, de blir föråldrade väldigt snabbt. I stället använder jag mig av exempel från forskning, verkligheten och från omgivningarna så att eleverna ska känna att de är en del av det vi pratar om. De ska tänka ”det där hände igår” eller ”det där hörde jag om på nyheterna”, säger hon som när vi talas vid fortfarande är i chock över beskedet om att hon tilldelats Ingvar Lindqvistpriset.

– Det här är mer än jag någonsin kunnat drömma om. Jag är ”super happy”.

Kontakt
E-post: preeti.gahlawat@edu.stockholm.se
Mobil: 073-974 51 57

FAKTA Ingvar Lindqvistprisen

Kungl. Vetenskapsakademien utser mottagare av Ingvar Lindqvistprisen efter förslag från Akademiens kommitté för utbildning. Priset finansieras från och med 2023 av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Varje år delas fyra lärarpriser ut inom ämnesområdena matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap eller NO till lärare och lärarlag på grundskolan och gymnasiet. Pristagarna får 50 000 kronor vardera i ett personligt pris, 50 000 kronor går till lärarnas respektive skolor. Pengarna till skolan får användas till naturvetenskapliga aktiviteter och inköp av läromedel för de naturvetenskapliga ämnena. Priset har fått sitt namn efter en av Vetenskapsakademiens tidigare preses (ordförande), Ingvar Lindqvist.

Lärarna kommer att få ta emot priset vid Vetenskapsakademiens högtidssammankomst 31 mars. En särskild Ingvar Lindqvistdag med föreläsningar hålls 29 mars. För mer information och anmälan, se kalendariet.