Per Henrik Lindblom

Uppsala Universitet

Söderbergska priset - Rättsvetenskap 2001

Motivering
"för ett omfattande författarskap med högt rättvetenskapligt värde och stor betydelse för de senaste årens rättsutveckling och debatt inom processrätt"
Pressmeddelande