Per Brantmark

Malmö Borgarskola

Ingvar Lindqvistprisen 2010

Motivering

"för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för matematik och naturvetenskap har ökat"

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information