Ingvar Lindqvistprisen 2010

Fem lärare från Lund, Malmö och Norrtälje får årets lärarpris för sina engagerade insatser i matematik, kemi, fysik och biologi. Prissumman är sammanlagt 280 000 kr, fördelat på 50 000 kr per prisområde och 20 000 kr till respektive skola.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela 2010 års Ingvar Lindqvistpriser till:

Elisabeth Wanselius,
Freinetskolan Mimer i Norrtälje (Matematik),

Per Brantmark och Kim Freimann,
Malmö Borgarskola (Fysik),

Kerstin Ovenholm,
Fäladsgården i Lund (Kemi) och

Helena Hörvin Billsten,
Katedralskolan i Lund (Biologi)

”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”.

Vetenskapsakademiens stora pris till lärare som inspirerar

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) vill genom sitt lärarpris visa Sveriges lärare i matematik och naturvetenskap sin uppskattning, och samtidigt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets utveckling. Pristagarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av akademiens kommitté för vetenskap och skola (KVS), valts av akademiens ledamöter.

Pristagarna inbjuds som Vetenskapsakademiens gäster under några dagar i månadsskiftet mars-april 2010, där Ingvar Lindqvistdagen på akademien den 29 mars ingår i programmet. Höjdpunkten under dessa dagar blir prisutdelningen under högtidliga former vid akademiens högtidssammankomst den 31 mars.

Prissumman fördubblades förra året till 50 000 kr per prisområde. Respektive skola får dessutom dels 10 000 kr till naturvetenskapliga aktiviteter, dels 10 000 kr till sitt bibliotek för inköp av litteratur inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Årets pris har möjliggjorts genom stöd från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.

Prissumman är 50 000 kr per prisområde till pristagarna samt 20 000 kr till respektive skola.
Priserna delas ut 31 mars under Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst.

Ingvar Lindqvistdagen den 29 mars 2010 presenterar pristagarna sin undervisning och tidigare pristagare berättar om vad priset har betytt för dem. Dessutom föreläser två av akademiens ledamöter om aktuella vetenskapliga ämnen. 

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.