Pär Wohlin

Internationella Gymnasiet, Stockholm

Ingvar Lindqvistprisen 2004

Motivering

"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande