Pär Wohlin

Internationella Gymnasiet, Stockholm

Ingvar Lindqvistprisen 2004

Motivering
"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"
Pressmeddelande