Ola Ejdrén

Lars-Erik Larsson-gymnasiet

Ingvar Lindqvistprisen 2017

Motivering
”för sitt inkluderande sätt att undervisa som sporrar elever på alla nivåer att förstå ett brett biologispektrum från sjöars naturhistoria till kopplingen mellan biologi och musik”
Pressmeddelande