Fyra fantastiska lärare får pris av Kungl. Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne år 2017 till fyra framstående lärare i matematik, kemi, biologi och NO. Den gemensamma prismotiveringen lyder ”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”.

De fyra pristagarna är:

Foto: Casper Hedberg

i matematik; Anna Efremova, Täby Friskola, ”för sin undervisning i matematik där hon med stort engagemang omsorgsfullt tränar och inspirerar matematisk problemlösning och grupparbete”,

Kontaktuppgifter: Anna Efremova, Täby Friskola, 070-433 07 40, anna.efremova@tabyfriskola.se

 

Foto: Eva Appelgren

i kemi; Carolin Lysell, KLARA Norra gymnasium i Stockholm, ”för sitt målmedvetna arbete att skapa laborativa förutsättningar och språkmässiga nycklar i de naturvetenskapliga ämnena, framför allt kemi, till en heterogen elevgrupp”,

Kontaktuppgifter: Carolin Lysell, KLARA Norra gymnasium, 070-968 63 09, carolin.lysell@klaragymnasium.se

 

Foto: Anna Wallstedt

i biologi; Lennart Wallstedt, Platengymnasiet i Motala, ”för sin undervisning i biologi där han med bred kunnighet och stort engagemang förmedlar kunskap om biologisk mångfald och miljö med fältstudier och internationella samarbeten”,

Kontaktuppgifter: Lennart Wallstedt, Platengymnasiet, 070-781 68 17, lennart.wallstedt@motala.se

 

Foto: Moa Edjren

i NO: Ola Ejdrén, Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund, ”för sitt inkluderande sätt att undervisa som sporrar elever på alla nivåer att förstå ett brett biologispektrum från sjöars naturhistoria till kopplingen mellan biologi och musik”.

Kontaktuppgifter: Ola Ejdrén, Lars-Erik Larsson-gymnasiet, 070-376 19 96, ola.ejdren@lel.nu

 

– En så’n fantastisk motivering. Närmare ett Nobelpris än så här kommer jag nog inte. Jag är så glad, stolt och tacksam för att jag får arbeta på en arbetsplats med duktiga kollegor och elever, där jag har förutsättningar för att både utveckla mig själv och mina elever inom kemins värld, säger Carolin Lysell, pristagare i kemi.

Pristagarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av akademiens kommitté för skolfrågor, valts av akademiens ledamöter.

Prissumman om 280 000 kronor fördelas enligt följande: 50 000 kronor per prisområde till pristagarna samt 20 000 kronor till respektive skola, varav 10 000 kronor ska gå till naturvetenskapliga aktiviteter och 10 000 kronor till biblioteket för inköp av litteratur inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena.

Prisutdelningen sker vid akademiens högtidssammankomst den 31 mars i H.M. Konungens och H.M. Drottningens närvaro.

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Ingvar Lindqvist var akademiens preses 1987–1991 och tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.

 

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.