Nils Jareborg

Söderbergska priset - Rättsvetenskap 2005

Motivering
"för ett framstående mycket omfattande och nydanande författarskap avseende straffrättens grundfrågor av stor betydelse för nordisk rättsutveckling"
Pressmeddelande