Nils Jareborg

Söderbergska priset - Ekonomiska vetenskaper 2005

Motivering

"för ett framstående mycket omfattande och nydanande författarskap avseende straffrättens grundfrågor av stor betydelse för nordisk rättsutveckling"

Pressmeddelande