Monika Larsson

Södra Latins gymnasium, Stockholm

Ingvar Lindqvistprisen 2003

Motivering
"för hennes engagerande och inspirerande insatser som lärare"
Pressmeddelande