Maud Palagyi

Ingvar Lindqvistprisen 1996

Motivering

"för hennes engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande