Maud Palagyi

Ingvar Lindqvistprisen 1996

Motivering
"för hennes engagerande och inspirerande insatser som lärare"
Pressmeddelande