Mats Fahlman

Linköpings universitet

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2013

Motivering

”för forskning inom enkristallina filmer av organiska halvledare och multilager för tillämpningar inom organisk elektronik och spinntronik”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information