Mats Fahlman

Linköpings universitet

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2013

Motivering
”för forskning inom enkristallina filmer av organiska halvledare och multilager för tillämpningar inom organisk elektronik och spinntronik”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information