Martin Harari Thuresson

Lindholmens tekniska gymnasium, Göteborg

Ingvar Lindqvistprisen 2023

Motivering

”för att han byggt upp ett stort material som elever, men också andra lärare, kan ösa ur för att öka sin förståelse kring ellära. Detta material kopplas sedan till praktiska experiment där kunskapen prövas. På detta vis tar han med lärare och elever i en kollegial pedagogisk kompetensutveckling”

Pressmeddelande